Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-05-17 12:47:52  Agata Rybicka

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowowego i Ustawicznego w Toruniu</strong>&nbsp;jest publicznym zespołem szk&oacute;ł o charakterze regionalnym, kształcącym w zawodach medycznych i społecznych, wynikających z zapotrzebowania rynku pracy. Działa na podstawie aktu założycielskiego oraz statutu nadanego przez Sejmik Wojew&oacute;dztwa Kujawsko-Pomorskiego (uchwała&nbsp;NR XXXIII/586/13 SEJMIKU WOJEW&Oacute;DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu).</p> <p> W skład centrum wchodzą:</p> <ol> <li> <strong>Szkoła Policealna Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Toruniu</strong>, czyli szkoła policealna dla os&oacute;b posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzamin&oacute;w potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, zwana dalej szkołą dla młodzieży;</li> <li> <strong>Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Toruniu</strong>, w kt&oacute;rej stosuje się odrębną organizację kształcenia i do kt&oacute;rej przyjmuje się osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w kt&oacute;rym są przyjmowane do szkoły.&nbsp;</li> </ol> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px"> <tbody> <tr> <td> pełna nazwa&nbsp;</td> <td> Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu</td> </tr> <tr> <td> adres siedziby</td> <td> 87-100 Toruń, Św. Jana 1/3</td> </tr> <tr> <td> nr telefonu/fax</td> <td> 56 622 16 53</td> </tr> <tr> <td> adres strony www</td> <td> <a href="http://spm.edu.pl/" target="_blank">www.spm.edu.pl</a></td> </tr> <tr> <td> adres e-mail</td> <td> sekretariat@spm.edu.pl</td> </tr> <tr> <td> godziny urzędowania</td> <td> pn-pt 07:30 - 15:30</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowowego i Ustawicznego w Toruniu</strong>&nbsp;jest publicznym zespołem szk&oacute;ł o charakterze regionalnym, kształcącym w zawodach medycznych i społecznych, wynikających z zapotrzebowania rynku pracy. Działa na podstawie aktu założycielskiego oraz statutu nadanego przez Sejmik Wojew&oacute;dztwa Kujawsko-Pomorskiego (uchwała&nbsp;NR XXXIII/586/13 SEJMIKU WOJEW&Oacute;DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu).</p> <p> W skład centrum wchodzą:</p> <ol> <li style="text-align: justify;"> <strong>Szkoła Policealna Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Toruniu</strong>, czyli szkoła policealna dla os&oacute;b posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzamin&oacute;w potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, zwana dalej szkołą dla młodzieży;</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Toruniu</strong>, w kt&oacute;rej stosuje się odrębną organizację kształcenia i do kt&oacute;rej przyjmuje się osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w kt&oacute;rym są przyjmowane do szkoły.&nbsp;</li> </ol> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px"> <tbody> <tr> <td> pełna nazwa&nbsp;</td> <td> Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu</td> </tr> <tr> <td> adres siedziby</td> <td> 87-100 Toruń, Św. Jana 1/3</td> </tr> <tr> <td> nr telefonu/fax</td> <td> 56 622 16 53</td> </tr> <tr> <td> adres strony www</td> <td> <a href="http://spm.edu.pl/" target="_blank">www.spm.edu.pl</a></td> </tr> <tr> <td> adres e-mail</td> <td> sekretariat@spm.edu.pl</td> </tr> <tr> <td> godziny urzędowania</td> <td> pn-pt 07:30 - 15:30</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowowego i Ustawicznego w Toruniu jest publicznym zespołem szkół o charakterze regionalnym, kształcącym w zawodach medycznych i społecznych, wynikających z zapotrzebowania rynku pracy. Działa na podstawie aktu założycielskiego oraz statutu nadanego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego (uchwała NR XXXIII/586/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu).

W skład centrum wchodzą:

 1. Szkoła Policealna Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, czyli szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, zwana dalej szkołą dla młodzieży;
 2. Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Toruniu, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której przyjmuje się osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły. 
pełna nazwa  Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
adres siedziby 87-100 Toruń, Św. Jana 1/3
nr telefonu/fax 56 622 16 53
adres strony www www.spm.edu.pl
adres e-mail sekretariat@spm.edu.pl
godziny urzędowania pn-pt 07:30 - 15:30

 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowowego i Ustawicznego w Toruniu jest publicznym zespołem szkół o charakterze regionalnym, kształcącym w zawodach medycznych i społecznych, wynikających z zapotrzebowania rynku pracy. Działa na podstawie aktu założycielskiego oraz statutu nadanego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego (uchwała NR XXXIII/586/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu).

W skład centrum wchodzą:

 1. Szkoła Policealna Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, czyli szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, zwana dalej szkołą dla młodzieży;
 2. Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Toruniu, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której przyjmuje się osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły. 
pełna nazwa  Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
adres siedziby 87-100 Toruń, Św. Jana 1/3
nr telefonu/fax 56 622 16 53
adres strony www www.spm.edu.pl
adres e-mail sekretariat@spm.edu.pl
godziny urzędowania pn-pt 07:30 - 15:30

 

2017-05-17 12:49:54  Agata Rybicka

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowowego i Ustawicznego w Toruniu</strong>&nbsp;jest publicznym zespołem szk&oacute;ł o charakterze regionalnym, kształcącym w zawodach medycznych i społecznych, wynikających z zapotrzebowania rynku pracy. Działa na podstawie aktu założycielskiego oraz statutu nadanego przez Sejmik Wojew&oacute;dztwa Kujawsko-Pomorskiego (uchwała&nbsp;NR XXXIII/586/13 SEJMIKU WOJEW&Oacute;DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu).</p> <p> W skład centrum wchodzą:</p> <ol> <li style="text-align: justify;"> <strong>Szkoła Policealna Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Toruniu</strong>, czyli szkoła policealna dla os&oacute;b posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzamin&oacute;w potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, zwana dalej szkołą dla młodzieży;</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Toruniu</strong>, w kt&oacute;rej stosuje się odrębną organizację kształcenia i do kt&oacute;rej przyjmuje się osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w kt&oacute;rym są przyjmowane do szkoły.&nbsp;</li> </ol> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px"> <tbody> <tr> <td> pełna nazwa&nbsp;</td> <td> Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu</td> </tr> <tr> <td> adres siedziby</td> <td> 87-100 Toruń, Św. Jana 1/3</td> </tr> <tr> <td> nr telefonu/fax</td> <td> 56 622 16 53</td> </tr> <tr> <td> adres strony www</td> <td> <a href="http://spm.edu.pl/" target="_blank">www.spm.edu.pl</a></td> </tr> <tr> <td> adres e-mail</td> <td> sekretariat@spm.edu.pl</td> </tr> <tr> <td> godziny urzędowania</td> <td> pn-pt 07:30 - 15:30</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowowego i Ustawicznego w Toruniu</strong>&nbsp;jest publicznym zespołem szk&oacute;ł o charakterze regionalnym, kształcącym w zawodach medycznych i społecznych, wynikających z zapotrzebowania rynku pracy. Działa na podstawie aktu założycielskiego oraz statutu nadanego przez Sejmik Wojew&oacute;dztwa Kujawsko-Pomorskiego (uchwała&nbsp;NR XXXIII/586/13 SEJMIKU WOJEW&Oacute;DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu).</p> <p> W skład centrum wchodzą:</p> <ol> <li style="text-align: justify;"> <strong>Szkoła Policealna Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Toruniu</strong>, czyli szkoła policealna dla os&oacute;b posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzamin&oacute;w potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, zwana dalej szkołą dla młodzieży;</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Toruniu</strong>, w kt&oacute;rej stosuje się odrębną organizację kształcenia i do kt&oacute;rej przyjmuje się osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w kt&oacute;rym są przyjmowane do szkoły.&nbsp;</li> </ol> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px"> <tbody> <tr> <td> pełna nazwa&nbsp;</td> <td> Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu</td> </tr> <tr> <td> adres siedziby</td> <td> 87-100 Toruń, Św. Jana 1/3</td> </tr> <tr> <td> nr telefonu/fax</td> <td> 56 622 16 53</td> </tr> <tr> <td> adres strony www</td> <td> <a href="http://spm.edu.pl/" target="_blank">www.spm.edu.pl</a></td> </tr> <tr> <td> adres e-mail</td> <td> sekretariat@spm.edu.pl</td> </tr> <tr> <td> godziny urzędowania</td> <td> pn-pt 07:30 - 15:30</td> </tr> <tr> <td> NIP</td> <td> 956 230 42 01</td> </tr> <tr> <td> REGON</td> <td> 341464310</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowowego i Ustawicznego w Toruniu jest publicznym zespołem szkół o charakterze regionalnym, kształcącym w zawodach medycznych i społecznych, wynikających z zapotrzebowania rynku pracy. Działa na podstawie aktu założycielskiego oraz statutu nadanego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego (uchwała NR XXXIII/586/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu).

W skład centrum wchodzą:

 1. Szkoła Policealna Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, czyli szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, zwana dalej szkołą dla młodzieży;
 2. Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Toruniu, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której przyjmuje się osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły. 
pełna nazwa  Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
adres siedziby 87-100 Toruń, Św. Jana 1/3
nr telefonu/fax 56 622 16 53
adres strony www www.spm.edu.pl
adres e-mail sekretariat@spm.edu.pl
godziny urzędowania pn-pt 07:30 - 15:30

 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowowego i Ustawicznego w Toruniu jest publicznym zespołem szkół o charakterze regionalnym, kształcącym w zawodach medycznych i społecznych, wynikających z zapotrzebowania rynku pracy. Działa na podstawie aktu założycielskiego oraz statutu nadanego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego (uchwała NR XXXIII/586/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu).

W skład centrum wchodzą:

 1. Szkoła Policealna Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, czyli szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, zwana dalej szkołą dla młodzieży;
 2. Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Toruniu, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której przyjmuje się osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły. 
pełna nazwa  Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
adres siedziby 87-100 Toruń, Św. Jana 1/3
nr telefonu/fax 56 622 16 53
adres strony www www.spm.edu.pl
adres e-mail sekretariat@spm.edu.pl
godziny urzędowania pn-pt 07:30 - 15:30
NIP 956 230 42 01
REGON 341464310

 

2019-09-25 14:06:30  Agata Rybicka

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowowego i Ustawicznego w Toruniu</strong>&nbsp;jest publicznym zespołem szk&oacute;ł o charakterze regionalnym, kształcącym w zawodach medycznych i społecznych, wynikających z zapotrzebowania rynku pracy. Działa na podstawie aktu założycielskiego oraz statutu nadanego przez Sejmik Wojew&oacute;dztwa Kujawsko-Pomorskiego (uchwała&nbsp;NR XXXIII/586/13 SEJMIKU WOJEW&Oacute;DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu).</p> <p> W skład centrum wchodzą:</p> <ol> <li style="text-align: justify;"> <strong>Szkoła Policealna Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Toruniu</strong>, czyli szkoła policealna dla os&oacute;b posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzamin&oacute;w potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, zwana dalej szkołą dla młodzieży;</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Toruniu</strong>, w kt&oacute;rej stosuje się odrębną organizację kształcenia i do kt&oacute;rej przyjmuje się osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w kt&oacute;rym są przyjmowane do szkoły.&nbsp;</li> </ol> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px"> <tbody> <tr> <td> pełna nazwa&nbsp;</td> <td> Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu</td> </tr> <tr> <td> adres siedziby</td> <td> 87-100 Toruń, Św. Jana 1/3</td> </tr> <tr> <td> nr telefonu/fax</td> <td> 56 622 16 53</td> </tr> <tr> <td> adres strony www</td> <td> <a href="http://spm.edu.pl/" target="_blank">www.spm.edu.pl</a></td> </tr> <tr> <td> adres e-mail</td> <td> sekretariat@spm.edu.pl</td> </tr> <tr> <td> godziny urzędowania</td> <td> pn-pt 07:30 - 15:30</td> </tr> <tr> <td> NIP</td> <td> 956 230 42 01</td> </tr> <tr> <td> REGON</td> <td> 341464310</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowowego i Ustawicznego w Toruniu</strong>&nbsp;jest publicznym zespołem szk&oacute;ł o charakterze regionalnym, kształcącym w zawodach medycznych i społecznych, wynikających z zapotrzebowania rynku pracy. Działa na podstawie aktu założycielskiego oraz statutu nadanego przez Sejmik Wojew&oacute;dztwa Kujawsko-Pomorskiego (uchwała&nbsp;NR XXXIII/586/13 SEJMIKU WOJEW&Oacute;DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu).</p> <p> W latach 2013-2019 w skład centrum wchodziły:</p> <ol> <li style="text-align: justify;"> <strong>Szkoła Policealna Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Toruniu</strong>, czyli szkoła policealna dla os&oacute;b posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzamin&oacute;w potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, zwana dalej szkołą dla młodzieży;</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Toruniu</strong>, w kt&oacute;rej stosuje się odrębną organizację kształcenia i do kt&oacute;rej przyjmuje się osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w kt&oacute;rym są przyjmowane do szkoły.&nbsp;</li> </ol> <p style="text-align: justify;"> W wyniku zmiany przepis&oacute;w Prawa Oświatowego od 1 września 2019 r. przestała funkcjonować Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Toruniu (likwidacja na podstawie uchwały nr III/90/19 Sejmiku Wojew&oacute;dztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r.).</p> <p style="text-align: justify;"> Z dniem 1 września 2019 r. założono Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.</p> <p style="text-align: justify;"> Od 1 września 2019 w skład centrum wchodzą:</p> <ol> <li style="text-align: justify;"> <strong>Szkoła Policealna Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Toruniu</strong>, czyli szkoła policealna dla os&oacute;b posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzamin&oacute;w potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie;</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, </strong>czyli<strong>&nbsp;</strong>publiczna plac&oacute;wka kształcenia zawodowego prowadziąca kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, takich jak: <ol> <li style="text-align: justify;"> kwalifikacyjny kurs zawodowy;</li> <li style="text-align: justify;"> kurs umiejętności zawodowych;</li> <li style="text-align: justify;"> kurs kompetencji og&oacute;lnych;</li> <li style="text-align: justify;"> kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.</li> </ol> </li> </ol> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px"> <tbody> <tr> <td> pełna nazwa&nbsp;</td> <td> Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu</td> </tr> <tr> <td> adres siedziby</td> <td> 87-100 Toruń, Św. Jana 1/3</td> </tr> <tr> <td> nr telefonu/fax</td> <td> 56 622 16 53</td> </tr> <tr> <td> adres strony www</td> <td> <a href="http://spm.edu.pl/" target="_blank">www.spm.edu.pl</a></td> </tr> <tr> <td> adres e-mail</td> <td> sekretariat@spm.edu.pl</td> </tr> <tr> <td> godziny urzędowania</td> <td> pn-pt 07:30 - 15:30</td> </tr> <tr> <td> NIP</td> <td> 956 230 42 01</td> </tr> <tr> <td> REGON</td> <td> 341464310</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowowego i Ustawicznego w Toruniu jest publicznym zespołem szkół o charakterze regionalnym, kształcącym w zawodach medycznych i społecznych, wynikających z zapotrzebowania rynku pracy. Działa na podstawie aktu założycielskiego oraz statutu nadanego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego (uchwała NR XXXIII/586/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu).

W skład centrum wchodzą:

 1. Szkoła Policealna Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, czyli szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, zwana dalej szkołą dla młodzieży;
 2. Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Toruniu, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której przyjmuje się osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły. 
pełna nazwa  Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
adres siedziby 87-100 Toruń, Św. Jana 1/3
nr telefonu/fax 56 622 16 53
adres strony www www.spm.edu.pl
adres e-mail sekretariat@spm.edu.pl
godziny urzędowania pn-pt 07:30 - 15:30
NIP 956 230 42 01
REGON 341464310

 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowowego i Ustawicznego w Toruniu jest publicznym zespołem szkół o charakterze regionalnym, kształcącym w zawodach medycznych i społecznych, wynikających z zapotrzebowania rynku pracy. Działa na podstawie aktu założycielskiego oraz statutu nadanego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego (uchwała NR XXXIII/586/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu).

W latach 2013-2019 w skład centrum wchodziły:

 1. Szkoła Policealna Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, czyli szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, zwana dalej szkołą dla młodzieży;
 2. Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Toruniu, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której przyjmuje się osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły. 

W wyniku zmiany przepisów Prawa Oświatowego od 1 września 2019 r. przestała funkcjonować Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Toruniu (likwidacja na podstawie uchwały nr III/90/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r.).

Z dniem 1 września 2019 r. założono Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

Od 1 września 2019 w skład centrum wchodzą:

 1. Szkoła Policealna Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, czyli szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie;
 2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, czyli publiczna placówka kształcenia zawodowego prowadziąca kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, takich jak:
  1. kwalifikacyjny kurs zawodowy;
  2. kurs umiejętności zawodowych;
  3. kurs kompetencji ogólnych;
  4. kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

pełna nazwa  Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
adres siedziby 87-100 Toruń, Św. Jana 1/3
nr telefonu/fax 56 622 16 53
adres strony www www.spm.edu.pl
adres e-mail sekretariat@spm.edu.pl
godziny urzędowania pn-pt 07:30 - 15:30
NIP 956 230 42 01
REGON 341464310

 

2017-05-17 12:46:47  Agata Rybicka

Utworzono artykuł 89156 o nazwie 'Informacje o podmiocie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste89156
user_idpuste1877289
resource_idpuste1471
namepusteInformacje o podmiocie
category_idpuste20867
language_idpuste1
shortpusteInformacje o podmiocie
fullpuste

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowowego i Ustawicznego w Toruniu jest publicznym zespołem szkół o charakterze regionalnym, kształcącym w zawodach medycznych i społecznych, wynikających z zapotrzebowania rynku pracy. Działa na podstawie aktu założycielskiego oraz statutu nadanego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego (uchwała NR XXXIII/586/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu).

W skład centrum wchodzą:

 1. Szkoła Policealna Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, czyli szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, zwana dalej szkołą dla młodzieży;
 2. Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Toruniu, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której przyjmuje się osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły. 
pełna nazwa  Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
adres siedziby 87-100 Toruń, Św. Jana 1/3
nr telefonu/fax 56 622 16 53
adres strony www www.spm.edu.pl
adres e-mail sekretariat@spm.edu.pl
godziny urzędowania pn-pt 07:30 - 15:30

 

publishfrompuste2017-05-17 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacje-o-podmiocie

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się