Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-12-06 10:33:02  Agata Rybicka

Utworzono artykuł 279912 o nazwie 'Statut M-SCKZiU w Toruniu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste279912
user_idpuste1877289
resource_idpuste1471
namepusteStatut M-SCKZiU w Toruniu
category_idpuste20873
language_idpuste1
shortpusteStatut M-SCKZiU w Toruniu
fullpuste

Załącznik zawiera:

  • Zarządzenie nr 26/2019 w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu M-SCKZiU w Toruniu
  • Statut M-SCKZiU w Toruniu obowiązujący od 1 grudnia 2019
publishfrompuste2019-12-06 00:00:00
_activepuste1
slugpustestatut-m-sckziu-w-toruniu
2019-12-06 10:34:44  Agata Rybicka

Zmieniono nazwę z 'Statut M-SCKZiU w Toruniu' na 'Statut Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameStatut M-SCKZiU w ToruniuStatut Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
2019-12-06 10:34:44  Agata Rybicka

Załączono plik 676680

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2617150
user_idpuste1877289
fobject_idpuste676680
resource_idpuste1471
modelpusteArticle
foreign_idpuste279912
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-12-06 10:34:44  Agata Rybicka

Załączono plik 676681

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2617151
user_idpuste1877289
fobject_idpuste676681
resource_idpuste1471
modelpusteArticle
foreign_idpuste279912
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się