2017-05-17

Majątek

Budynek (ul. Św. Jana 1/3)  
Środki trwałe  
Wartości niematerialne i prawne  
Grunt zabudowany o powierzchni ...  
Wyposażenie