DRUKUJ
2019-12-06

Statut Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

Załącznik zawiera:

  • Zarządzenie nr 26/2019 w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu M-SCKZiU w Toruniu
  • Statut M-SCKZiU w Toruniu obowiązujący od 1 grudnia 2019